ARQUITECTURA

L’estudi d’arquitectura Miquel Lacomba architects, fundat en 1997, posseeix una dilatada experiència en l’elaboració i desenvolupament de projectes d’arquitectura, interiorisme i paisatgisme. Miquel Lacomba architects abasta una àmplia gamma de treballs que inclouen habitatges unifamiliars, promocions residencials, edificis públics, hotels, urbanisme, reformes d’edificis existents, disseny d’interiors i mobiliari. L’estudi està atent al respecte mig ambiental i promou projectes d’arquitectura creativa, funcional i sostenible, en la mesura que sigui possible amb criteris de bioconstrucció. Miquel Lacomba architects ha construït gran quantitat d’habitatges en tota l’illa de Mallorca, acumulant una valuosa experiència en aquest sector.

 

 

PASSIVE HOUSE

L’estudi promou la innovació arquitectònica mitjançant tipologies arquitectòniques modernes. El concepte Passivhaus fa referència a edificis amb molt poca demanda energètica, és a dir, a edificis amb necessitat de consum gairebé nul (NZEB en anglès). L’exigència constructiva d’aquesta mena d’edificacions fa que la qualitat ambiental interior sigui altíssima i per tant amb gran confort i saludables. En la nostra zona de clima Mediterrani ja hi ha molts d’habitatges i edificis passius construïts sota aquest estàndard. Amb la cerca de l’optimització dels recursos existents i amb tècniques edificatòries passives s’aconsegueix una reducció d’un 70% en les necessitats de climatització tant de fred com de calor si es compara amb les obligacions de la normativa actual (CTE).

ARQUITECTES PASSIVHAUS CERTIFICATS

ASSISTÈNCIA COM A ARQUITECTES PASSIVHAUS

Elecció del terreny

Tenint en compte factors importants (orientació, llum solar, pendent, vistes, etc.)

Tipologia constructiva

Determinar el sistema de construcció de la casa amb l’objectiu de reduir el temps i els costos.

Materials

Recomanació i elecció de materials ecològics i sostenibles.

REQUISITS CONSTRUCTIUS PASSIVHAUS

 1. Un gran aïllament tèrmic
 2. Fusteries d’alta qualitat i màximes prestacions
 3. Evitar l’existència de ponts tèrmics
 4. Sistema de ventilació mecànica controlada amb recuperació de calor
 5. Màxima hermeticitat i estanquitat al pas de l’aire
 6. Demanda PER

 

 

BIO-ARCHITECTURA

La bioarquitectura és aquella que programa, projecta, realitza, utilitza, enderroca, recicla i construeix edificis sostenibles per a l’home i el medi ambient. Un habitatge ha d’adaptar-se a nosaltres, com una tercera pell que proporciona refugi, protecció i salut, permetent-nos tenir una relació harmònica amb la naturalesa.

La nostra primera pell, el nostre òrgan més extens, el que ens protegeix, ens envolta i amb el qual entrem en contacte amb el món exterior. La nostra segona pell, la roba amb la qual ens vestim. La nostra tercera pell és el nostre entorn edificat on passem de mitjana el 85-90% del nostre temps. Els interiors dels edificis són els llocs més exposats als Compostos Orgànics Volàtils (COV) o Volatile Organic Compounds (VOC) i on hem de protegir-nos amb major intensitat.

La bioarquitectura té 11 principis bàsics:

 1. Valorar les necessitats
 2. Projectar l’obra adaptada al clima local
 3. Estalviar energia
 4. Utilitzar energies renovables
 5. Estalviar aigua
 6. Utilitzar materials saludables, biocompatibles i higroscopicitat
 7. Utilitzar materials obtinguts de matèries primeres generades localment
 8. Utilitzar materials reciclables
 9. Evitar riscos per a la salut
 10. Gestionar ecològicament les deixalles
 11. Construir edificis de major qualitat

 

 

DISSENY D’INTERIORS

En els nostres dissenys d’interiors fusionem tots els requisits dels nostres clients, respectant l’essència de cada espai i afegint confort i elegància. El nostre estudi considera els materials i la il·luminació com a entitats que permeten crear ambients càlids i acollidors. Utilitzant la combinació de materials nobles amb una il·luminació cuidada, objectes singulars i noves tecnologies, es pot convertir qualsevol espai en un ambient únic i contemporani. Procurem utilitzar en la mesura que sigui possible materials locals i sostenibles, així com col·laborar amb empreses i proveïdors de l’illa.

Segons les directrius del client, podem introduir objectes d’art, peces de mobiliari, domòtica i audiovisuals.

 

 

PAISATGISME

Ens caracteritzem pel disseny de jardins sostenibles, introduint elements d’acord amb la naturalesa i aprofitant tots els recursos que el paisatge pot oferir.

Els jardins han de ser bells i tenir un propòsit. Han d’agradar als nostres ulls, entretenir-nos, inspirar la nostra imaginació i ser espais intel•ligents i pràctics, integrar-se amb l’estructura de la casa oferint refugi, però sobretot, ser eficient utilitzant els nostres recursos de manera justa i sàvia.

Coneixem els factors ecològics específics de Mallorca, la qual cosa ens permet dissenyar en harmonia amb el paisatge natural.

Els requeriments i possibilitats de manteniment dels nostres jardins i projectes són acuradament estudiats, apliquem les tècniques de conservació adequades per a aconseguir l’òptim desenvolupament de la vegetació, des del punt de vista fisiològic, i obtenir així el màxim valor estètic d’aquests.

 

 

SERVEIS TÈNICS

Realitzem:

 • Informe Avaluació d’Edifici, IEE
 • Informes pericials de part, sobre patologies constructives
 • Informes urbanístics, relacionats amb la compra venda d’immobles, terrenys o parcel•les
 • Certificats d’Eficiència Energètica
 • Cèdules d’Habitabilitat
 • Taxacions: Pericials Contradictòries, per a Cadastre , Agència Tributària o Taxacions per a Finalitats Hipotecàries
 • Aixecament d’estats actuals
 • Projectes de Legalització
 • Projectes de demolició
 • Projectes d’activitats
 • Imatges 3D i visualitzacions
 • Càlcul d’estructures
 • Redacció d’Estats de Mesuraments
 • Estudis de viabilitat
 • Redacció d’Estudis i Plans de seguretat
 • Direccions d’obra (Arquitecte Tècnic)
 • Coordinacions de Seguretat (Arquitecte Tècnic)
 • Project Manager

 

 

TROBI LA SEVA PROPIETAT

Ajudem a trobar la propietat ideal a Mallorca amb l’assistència dels nostres col•laboradors i experts locals:

 • Solars urbans
 • Parcel•les en sòl rústic
 • Primeres Residències
 • Apartaments
 • Àtics
 • Cases adossades
 • Propietats per a inversió
 • Propietats Comercials

Treballem en estreta col•laboració amb socis i agents immobiliaris de confiança de Mallorca per a trobar una àmplia varietat de propietats que s’ajusti a les seves necessitats. +logo Arc Mallorca Real Estate & Architects

 

 

 

 

 

PROJECT MANAGER

Coordinem, organitzem i gestionem totes les fases del projecte des de la seva concepció fins al moment de lliurament de claus al propietari. A més efectuem un estudi financer centrat en els aspectes econòmics del projecte i duem a terme la supervisió de qualitat dels detalls finals. Oferim solucions “clau en mà” que impliquen un sol contractista que s’encarregarà de satisfer totes les necessitats derivades del projecte a canvi d’un preu prèviament fixat. Amb la finalitat de mantenir als nostres clients informats en qualsevol moment sobre l’estat del seu projecte, el contacte amb ells és fluid i constant.

ANÀLISI VIABILITAT

• Estudi de viabilitat de la inversió, comparació amb possibles alternatives.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ GENERAL

• Programació general / planificació de la inversió laboral del pressupost estimat inicial.

• Planificació de fluxos de tresoreria.

• Organització i coordinació de totes les parts.

• Gestió de la documentació.

• Seguiment de les relacions amb els diferents organismes de l’Administració.

• Assessorament tècnic a la propietat per a la definició dels requisits de projecte.

• Gestió de llicències i permisos.

PROJECT MANAGEMENT

• Coordinació i seguiment de la redacció dels projectes (bàsic, d’execució, legal i comercial).

• Auditoria de projectes. Coherència amb els requisits de la propietat.

• Comprovació de l’existència de la totalitat de la documentació.

• Anàlisi de la construcció, deficiències i indefinicions.

• Auditoria tècnica d’instal·lacions.

• Revisió de l’estat de mesuraments.

• Coordinació amb altres parts participants (OCT, Seguretat i Salut, Laboratori de Control de Qualitat, etc) i amb els organismes públics.

• Control i seguiment de la programació.

• Determinació del pressupost objectiu.