10 Anys de Construccions, IBISEC, 2007

NURSERY AND PRIMARY SCHOOL IN CAS CAPISCOL

Text: Marta Garcia Noguera, Domingo Llull Capó, Pilar Mesquida Jaume, Luís Sánchez Vidal, Mateu Suñer Servera, Miguel Ángel Maimó Vaquer
Publisher: Institut Balear dÍnfraestructures i serveis Educatius I Culturals, Spain, 2007