10 Anys de Construccions, IBISEC, 2007

VOR – UND GRUNDSCHULE CAS CAPISCOL

Text: Marta Garcia Noguera, Domingo Llull Capó, Pilar Mesquida Jaume, Luís Sánchez Vidal, Mateu Suñer Servera, Miguel Ángel Maimó Vaquer Herausgeber: Institut Balear dÍnfraestructures i serveis Educatius I Culturals, Spain, 2007