La Nova Arquitectura de l'Habitage Públic 2003
IBAVI, Institut Balear de l'Habitage

 

Texto: Institut Balear de l'Habitage, director: Jaume Carbonero Malbertí

Editorial: Institut Balear de I´Habitatge, Spain, 2003