La Nova Arquitectura, IBAVI, 2003

13 VIVIENDAS SOCIALES EN MOSCARI

Texto: Institut Balear de L´Habitatge, Director: Jaume Carbonero Marbertí Editorial: Institu Balear de L´Habitatge, Spain Fecha: 2003