La Nova Arquitectura, IBAVI, 2003

13 HABITATGES SOCIALS A MOSCARI

Text: Institut Balear de L´Habitatge, Director: Jaume Carbonero Marbertí Editorial: Institu Balear de L´Habitatge, Spain Data: 2003