ESCOLA INFANTIL A SON DAMETO

Promotor: EMOP, Ajuntament de Palma de Mallorca

Situació: C/Sevilla, Son Dameto d’alt, Palma de Mallorca

Àrea: 935 m²

Projecte: 2008

La proposta projectada es vertebra a partir de dos cossos paral·lels al llarg del solar, orientats cap al sud-est. Els espais de circulació es produeixen al voltant d’un pati.

Es manté la topografia existent, d’aquesta manera la zona del porxo a la façana sud-est, es converteix en un mirador amb vistes parcials cap a la serra Tramuntana i obertes cap al parc públic.

Es controlen les vistes cap al nord-oest, utilitzant la vegetació com a barrera visual ocultant la percepció de l’edifici veí d’ús esportiu, tal vegada una mica desproporcionat.

S’accedeix a l’entrada mitjançant una rampa, perllongant-se cap al vestíbul d’entrada, on un primer pati actua com a filtre verd. Es crea, d’aquesta manera, una separació visual cap a la zona d’aules, pati de jocs i resta d’espais d’ús docent.

La situació del menjador, aula de psicomotricitat i aules de suport permeten l’orientació cap al sud-est , relacionant-se amb el pati de jocs.

Les sis aules es disposen al llarg d’un porxo que dóna cap al pati. La solució proposada en secció permet la correcta ventilació i il·luminació dels espais.