ESCOLA D’INFATIL I PRIMARIA CAS CAPISCOL

Promotor: IBISEC, Govern de les Illes Balears

Situació: C/Leocàdia de Togores, Palma

Àrea: 1.911 m²

Projecte: 2003

Final d’obra: 2007

Arquitectes: Miquel Àngel Lacomba y Joan Riera

Finalista Premis d’Arquitectura de Mallorca 2004-2006, COAIB

L’edifici s’ha resolt en tres nivells, creant una topografia pròpia, permetent la creació diferenciada dels distints àmbits i dels corresponents espais exteriors.

El volum principal es situa al costat nord del solar, creant una façana que dóna resposta al carrer de més importància. A partir d’aquesta es produeix l’accés al centre, mitjançant una rampa, obrint-se cap a l’orientació sud, del que s’aprofitaran la majoria de les aules i espais exteriors.

Aquesta planta conté, la zona administrativa, la zona infantil amb la seva zona de jocs exterior i taller polivalent de primària.

A partir del hall d’entrada, a través d’una escala i participant d’una doble alçada s’accedeix a la planta -1 que conté els serveis, la cuina i el menjador que s’obre al sud, a la zona de jocs exteriors. A un nivell més inferior, es situa el gimnàs amb els corresponents vestuaris i serveis. Davant d’aquest hi ha la pista poliesportiva, quedant lleugerament deprimida respecte al carrer, la qual cosa permet l’aparició d’unes graderies.

La planta +1 inclou les aules de primària, biblioteca, i un accés a l’exterior que s’obre cap a les vistes de la serra Tramuntana, com un mirador, des d’on s’accedeix directament a la zona de jocs.