ESCOLA DE SECUNDARIA A ALCUDIA

Promotor: IBISEC Govern de les Illes Balears

Situació: C/ Bisbe Pont. Port d’Alcúdia, Mallorca

Àrea: 3.512 m²

Projecte: 2005

Arquitectes: Joan Riera Jaume i Miquel Àngel Lacomba Seguí

L’edifici es resol amb un bloc principal, paral•lel al carrer d’accés, que aprofita al màxim la bona orientació sud-est i un altre volum que conté el gimnàs, situat a una cota més baixa per adaptar-se al terreny.

Els dos volums alineats amb els carrers, ajuden a configurar aquesta nova trama urbana. L’organització de l’edifici es resol a partir de la situació de l’accés principal, que es produeix per la planta primera de l’edifici d’aules, aprofitant el lleuger pendent del carrer i minimitzant així els recorreguts verticals.

Tot l’edifici s’ha estudiat per aconseguir el màxim aprofitament passiu de l’energia solar: un reduït factor de forma i màxima obertura a sud-est amb protecció de “brise–soleil” per evitar el sol de l’estiu i captar-ho al hivern.

A la façana nord, on les obertures són més reduïdes, es situa una zona d’arbrat de fulla caduca per a la protecció del sol de nord-oest. La situació del gimnàs i una altra zona arbrada permeten protegir els espais exteriors del vent del nord.