CASA SON ESPANYOLET

Situació: Palma de Mallorca
Àrea: 177 m²
Projecte: 2011
Final d’obra: 2013

Al barri de Son Espanyolet, on en part encara es conserva la tipologia d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, amb els seus magnífics jardins, neix el projecte, un encàrrec amb la condició imprescindible de resoldre dos habitatges a un solar, convertint-se en la mínima expressió d’edifici plurifamiliar. El solar gaudeix de bona orientació cap al sud-est, amb un jardí existent del qual es conservaran els seus arbres. El primer habitatge situat a planta baixa, es relaciona directament amb el jardí i piscina. Els murs exteriors de pedra de marés, a les mitgeres, es conserven amb totes les seves petjades, com a memòries del passat. El segon habitatge situat a planta primera, amb accés directe des del carrer, podrà gaudir de la seva coberta parcialment enjardinada, com un mirador amb vistes cap al barri. La façana del carrer cerca integrar-se amb els seus voltants més immediats, mantenint l’ús de les finestres amb persianes, com a solució de protecció solar i filtre amb l’espai públic. La ventilació creuada , captació d’energia solar passiva a causa de la seva bona orientació i la situació de l’aïllament tèrmic a l’exterior del tancament són solucions que han cercat una òptima eficiència energètica.