CASA BONAIRE

Situació: Bonaire, Alcúdia
Àrea: 281,5 m²
Projecte: 2011
Final d’obra: 2016