CASA ALCUDIA

Situació: Bonaire, Alcúdia Mallorca
Àrea: 216,05 m²
Projecte: 2016
Final d’obra: 2018