2011
Finalista, a la 4a edició dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2007-10, organitzats pel Col•legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, COAIB, amb quatre projectes: dos habitatges unifamiliars, una reforma d'habitatge existent, i reforma d'una plaça pública.