2004
Seleccionat pel Col•legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, COAIB, fase final de la 2ª edició dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2003-2004. Amb el projecte de rehabilitació d'habitatge existent. Exposició en edifici de la Llotja de Palma de l'obra anteriorment descrita i publicació en el llibre editat pel COAIB.