May 30, 2023
CASA ECO-PASSIVA A PUIGPUNYENT – FINAL D’OBRA

Recentment hem acabat la Casa Eco-Passiva a la vall de Puigpunyent. Aquest habitatge has estat construït amb materials ecològics i sostenibles. L’habitatge utilitza els recursos passius principals com són l’orientació cap al sud, control solar, alt gruix d’aïllament tèrmic, control dels ponts tèrmics, bona hermeticidad a l’aire exterior, doble flux de ventilació mecànica amb recuperador de calor i finestres d’alt aïllament i hermeticidad.

Totes aquestes solucions han contribuït al fet que el consum energètic de la casa sigui molt baix i per tant respectuós amb l’entorn natural.

Més informació sobre aquest projecte en el següent enllaç.