La Nova Arquitectura de l'Habitage Públic 2003
IBAVI, Institut Balear de l'Habitage

 

Text: Institut Balear de L'Habitage, director: Jaume Carbonero Malbertí

Publisher: Institut Balear de L´Habitatge, Spain, 2003