Premis d´Arquitectura de Mallorca

2007-2010

 
 

Edición: Institut Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears,
Dirección y coordinación:  Martì Lucena, Guillem Tomàs 
 

Editorial: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears,  Spain 2017