Miquel Lacomba arquitectes posseeix una dilatada experiència en l'elaboració d'informes pericials, dictàmens, valoracions, taxacions, peritatges, certificats sobre assumptes arquitectònics, urbanístics, estructurals i constructius.

Realitzem:

- Informe Avaluació d'Edifici, IEE.
- Informes pericials de part, sobre patologies constructives.
- Informes urbanístics, relacionats amb la compra venda d'immobles, terrenys o parcel·les.
- Certificats d'Eficiència Energètica.
- Cèdules d'Habitabilitat.
- Taxacions: Pericials Contradictòries, per a Cadastre , Agència Tributària o Taxacions per a Finalitats Hipotecàries.

- Aixecament d'estats actuals.
- Projectes de Legalització
- Projectes de demolició.
- Projectes d'activitats.
- Imatges 3D i visualitzacions.
- Càlcul d'estructures.
- Redacció d'Estats de Mesuraments.
- Estudis de viabilitat.
- Redacció d'Estudis i Plans de seguretat.
- Direccions d'obra (Arquitecte Tècnic).
- Coordinacions de Seguretat (Arquitecte Tècnic).
- Project Manager.