Coordinem, organitzem i gestionem totes les fases del projecte des de la seva concepció fins al moment de lliurament de claus al propietari. A més efectuem un estudi financer centrat en els aspectes econòmics del projecte i duem a terme la supervisió de qualitat dels detalls finals.
També ens assegurem que els empresaris/contractistes i treballadors involucrats en cada projecte compleixin rigorosament amb els terminis estipulats. Amb la finalitat de mantenir als nostres clients informats en qualsevol moment sobre l'estat del seu projecte, el contacte amb ells és fluid i constant.
ANÀLISI VIABILITAT
• Estudi de viabilitat de la inversió, comparació amb possibles alternatives.
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ GENERAL
• Programació general / planificació de la inversió laboral del pressupost estimat inicial.
• Planificació de fluxos de tresoreria.
• Organització i coordinació de totes les parts.
• Gestió de la documentació.
• Seguiment de les relacions amb els diferents organismes de l'Administració.
• Assessorament tècnic a la propietat per a la definició dels requisits de projecte.
• Gestió de llicències i permisos.
GESTIÓ DEL PROJECTE
• Coordinació i seguiment de la redacció dels projectes (bàsic, d'execució, legal i comercial).
• Auditoria de projectes. Coherència amb els requisits de la propietat.
• Comprovació de l'existència de la totalitat de la documentació.
• Anàlisi de la construcció, deficiències i indefinicions.
• Auditoria tècnica d'instal·lacions.

• Revisió de l'estat de mesuraments.
• Coordinació amb altres parts participants (OCT, Seguretat i Salut, Laboratori de Control de Qualitat, etc) i amb els organismes públics.
• Control i seguiment de la programació.
• Determinació del pressupost objectiu.

Solucions clau en mà, qualitat i comoditat

Un projecte clau en mà és aquell el disseny del qual, construcció i posada en marxa implica únicament un contractista que serà l'encarregat de solucionar la totalitat de les necessitats que es derivin del mateix a canvi d'un preu prèviament fixat. Això suposa per al client l'eliminació de les gestions, convertint-lo en una alternativa d'allò més còmoda.
Aquesta solució que aporta el mercat immobiliari és, en definitiva, una clara oportunitat per al desenvolupament de rehabilitacions i projectes nous a un cost reduït, i sense preocupacions.
L'arquitecte no és només una figura legal obligatòria, en realitat és un aliat que assegura la qualitat del projecte.
Oferim un servei de clau en mà diferent. El nostre estudi d'arquitectura, de la mà d'una constructora de confiança, es fa càrrec del projecte des del primer dia del disseny fins al lliurament de l'obra al client. Això implica el procés de disseny, la definició d'un cost global fix, l'adaptació del disseny a tots els seus requeriments, la realització del projecte amb direcció d'obra per part del nostre equip i lliurament definitiu en els terminis programats. En prendre les decisions amb el client al principi s'agilita tot el procés i, per tant, els temps d'execució i els costos es redueixen.