Casa Son na Rossa

 

Situació: Cas Carbonell, Marratxí
Àrea: 208 m²
Projecte: 2007
Final d’obra: 2010

A un barri residencial de baixa densitat, es situa aquest habitatge unifamiliar aïllat. El solar disposa de bona orientació, permetent situar cap al sud la majoria d'estades de la casa.
L'edifici s'adapta al terreny elevant-se el necessari per poder situar la rampa d'accés al garatge de planta soterrani.
La façana principal es separa de l'alineació a vial creant un jardí d'entrada, que actua de filtre de la part pública cap a la privada.
A planta baixa es situen la cuina i l'estar-menjador, orientats a sud i oberts al jardí. Una escala lleugera, integrada a l'espai d'estar-menjador accedeix a la planta pis on estan els dormitoris.