ESCOLA D’INFANTIL I PRIMÀRIA A INCA

Promotor: IBISEC Govern de les Illes Balears
Situació: Plaça Mediterrània, Inca
Àrea: 3.072 m²
Projecte: 2004
Arquitectes: Joan Riera Jaume i Miquel Lacomba Seguí

L’edifici s’organitza en forma de “pinta”, situat en un terreny amb una lleugera pendent, amb bones vistes cap a la serra de tramuntana d’una banda i una orientació òptima a sud-est per l’altre. La proposta es resol amb un bloc principal paral•lel al carrer d’accés que conté els espais de servei, menjador, sales de professors, i aules auxiliars, incloent, a un nivell inferior, el gimnàs , relacionat amb els patis exteriors. A partir d’aquest cos principal se situen els quatre volums que contenen les aules , paral•lels entre si, orientats a sud-est i adaptats al pendent de manera natural, permetent d’aquesta manera gaudir de vistes obertes i creant entre ells patis i jardins.