Casa Capellá-Cerdá

 

Situació: Palma de Mallorca
Àrea: 326 m²
Projecte: 2003
Final d’obra: 2005

A la perifèria de la ciutat, a un barri residencial de baixa densitat, es situa aquesta reforma d'habitatge existent. La implicació dels clients i la seva especial sensibilitat han permès millorar el procés del disseny.

Respectant l'estructura de murs de càrrega existents, s'ha redistribuït la planta baixa respecte l'original obtenint un espai diàfan en forma de “u”, que embolica el nucli de serveis del centre. Aquest nivell acull diversos usos, taller artístic, estudi, biblioteca, i espai d'assaig teatral, que entren en relació amb el jardí exterior.

 

A la planta primera es situa la resta de l'habitatge, aprofitant gran part dels espais originals, paviments i altres elements. L'estructura original s'expressa de manera oberta, mostrant en alguns casos els murs de pedra de marés, els forjats de biguetes de formigó i els seus entrebigats en forma de volta.