2 DUPLEX A SA RAPITA

Situació: Sa Ràpita, Campos

Àrea: 250 m²

Projecte: 2006

Final d’obra: 2009

Els dos habitatges es situen a una complexa parcel•la, estreta, allargada i de forma trapezoïdal. La proposta s’aprofita d’aquesta situació per organitzar la volumetria, adaptant-se als angles del solar i creant els cossos volats de la planta primera.

Es produeix una transició des del més públic cap al més privat a través d’un recorregut que s’inicia en el jardí d’entrada, transcorre per un camí tangent a l’habitatge, fins a arribar a la intimitat del jardí posterior. A planta baixa es situen zones de serveis, la cuina, el menjador-estar, relacionades amb els espais exteriors, mentre que a planta primera es situen els dormitoris amb accés a les terrasses i a la coberta.

L’escala de fusta irromp a la sala d’estar com un moble més i condueix cap al distribuïdor de la planta primera il•luminat amb llum zenital. La ventilació creuada, captació d’energia solar passiva, i una coberta dissenyada amb un paviment flotant, que permet una ventilació òptima i evita el reescalfament a l’estiu, són solucions que s’han tingut en compte per a una òptima eficiència energètica.