Premis d´Arquitectura de Mallorca

2007-2010

 

 

Edició: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears,
Direcció i coordinació: Martì Lucena, Guillem Tomàs 
 

Editorial: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears,  Spain 2017