CONCEPTE PASSIVHAUS

El concepte Passivhaus fa referència a edificis amb molt poca demanda energètica, és a dir, a edificis amb necessitat de consum gairebé nul (NZEB en anglès).

L'exigència constructiva d'aquest tipus d'edificacions fa que la qualitat ambiental interior sigui altíssima i per tant, quan parlem de Passivhaus estem parlant d'habitatges amb gran confort i saludables.

Originària d'Alemanya, des de finals de la dècada de 1980 la certificació Passivhaus s'ha anat estenent com a referència d'estalvi energètic per nombrosos països.

En la nostra zona de clima Mediterrani ja hi ha centenars d'habitatges i edificis passius construïts sota aquest estàndard.

Amb la cerca de l'optimització dels recursos existents i amb tècniques edificatòries passives s'aconsegueix una reducció d'un 70% en les necessitats de climatització tant de fred com de calor si es compara amb les obligacions de la normativa actual (CTE).

 

ARQUITECTES PASSIVHAUS CERTIFICATS

El nostre estudi està especialitzat en la construcció i disseny d'edificis passius i sostenibles, edificis amb molt poca o cap demanda d'energia per a arribar a aconseguir espais molt confortables i saludables. Realitzem projectes i assessoria Passivhaus (o Passive House en anglès).

Col·laboram amb el client per a aconseguir projectes amb arquitectura sostenible, passiva, de consum gairebé nul o amb alta eficiència energètica.

 

ASSISTÈNCIA COM ARQUITECTES PASSIVHAUSE

Elecció del terreny 
Acompanyament i assessorament en la cerca del millor emplaçament possible per a la construcció de l'habitatge. Es tenen presents diversos factors, com l'orientació, l'assolellament, la inclinació, etc.

Tipologia constructiva
Determinem el sistema constructiu que tindrà l'habitatge, donant preferència als elements industrialitzats i a la construcció en sec, amb l'objectiu de reduir temps i costos.

Materials 
Recomanació de materials, seguint una estratègia de sostenibilitat mediambiental del projecte.

 

REQUISITS CONSTRUCTIUS PASSIVHAUS

 1. Un gran aïllament tèrmic
  El fet d'augmentar els gruixos dels aïllaments, redueix la demanda d'energia necessària per a climatitzar l'edifici tant en els mesos d'estiu com en els d'hivern a menys de 15 kWh/m²año en calefacció i/o refrigeració.
   
 2. Fusteries d'alta qualitat i màximes prestacions
  Es primordial comptar amb fusteries i vidres que puguin aprofitar els beneficis de la radiació solar a l'hivern.
   
 3. Evitar l'existència de ponts tèrmics
  La falta d'uniformitat dels elements constructius pot tenir un gran impacte en edificis de molta qualitat energètica.
   
 4. Sistema de ventilació mecànica controlada amb recuperació de calor
  S'aconsegueix tenir una molt alta qualitat higiènica a l'interior.
   
 5. Màxima hermeticitat i estanquitat al pas de l'aire
  S'aconsegueix així un estalvi energètic, la inexistència de condensacions i l'augment de la protecció acústica interior. Es possible obtindre menys de 0.6 renovacions d'aire/hora (valor estanquitat 50 Pa) mitjançant blowerdoor test o test d’infiltracions de l’envoltant, finestres i portes.
   
 6. Demanda PER
  L'aportació d’energia primària renovable (PER) o demanda estarà entre 60 i 30 kWh/m²año: basicamente fotovoltaica, aerotermia i/o geotermia.
 

BIOARQUITECTURA

L'arquitectura ecològica o la bioarquitectura és aquella que programa, projecta, realitza, utilitza, enderroca, recicla i construeix edificis sostenibles per a l'home i el medi ambient. Els edificis sostenibles busquen l'optimització en l'ús de materials i energia, el que suposa grans avantatges mediambientals i econòmiques. Permet establir una interrelació harmoniosa amb la natura i amb l'home.

L'habitatge s'ha d'adaptar a nosaltres com una 3a pell, ha de procurar recer, abric, salut.

 

Que és la tercera pell?:

La nostra primera pell, el nostre òrgan més extens, el que ens protegeix, ens envolta i amb el que entrem en contacte amb el món exterior.

La nostra segona pell, la roba amb la qual ens vestim.

La nostra tercera pell és el nostre entorn edificat.

Passem de mitjana del 85-90% del nostre temps en interiors. Les atmosferes interiors poden contenir més de 900 substàncies químiques, partícules i materials biològics amb efectes potencials sobre la nostra salut. L'exposició en interiors a substàncies químiques tòxiques, provinents de diverses fonts, pot ser significativament superior que l'exposició a l'exterior, a causa de les condicions de ventilació.

 

La bioarquitectura té 10 principis bàsics:

1. Valorar les necessitats

2. Projectar l'obra d'acord al clima local

3. Estalviar energia

4. Utilitzar energies renovables

5. Estalviar aigua

6. Materials saludables, biocompatibles i higroscopicitat

7. Utilitzar materials obtinguts de matèries primeres generades localment

8. Utilitzar materials reciclables

9. Evitar riscos per a la salut

10. Gestionar ecològicament les deixalles

11. Construir edificis de major qualitat