Casa Palma

 

Promotor:  Margarida i Jaime 
Situació: Son Puig, Palma de Mallorca 
Àrea: 252 m²
Projecte: 2016
Final d’obra: 2017

Project manager: Jaime Oliver, Gestec Balear