Casa Crestatx


Promotor: O. J. de Varreux
Situació: C/ ULLASTRE, 7, s'obac - Crestatx, Sa Pobla
Àrea: 311,23 m²
Projecte: 2012
Final d’obra: en construcción