Casa Bonaire 9 

 

Promotor: Karin and Alexander Bleul
Situació: C/ Alfabeguera, 9, Bonaire, Alcúdia
Àrea: 281,5  m²
Projecte: 2006
Final d’obra: en construcció