Casa Bonaire 9 

 


Situació: Bonaire, Alcúdia
Àrea: 281,5  m²
Projecte: 2011
Final d’obra: 2016